Oddział V - OBIEZYSWIATY

 

 

Dyżur pedagogiczny:

 • p. Maria Plucińska – 1-szy wtorek  m/ca; godz. 1600-1630,
 • p. Sylwia Skowron – 1-szy poniedziałek  m/ca; 1600-1630

 

Marzec  2018r.

Tematy kompleksowe : 

 1. Zwierzęta na świecie 05.03 – 09.03.2018 r.
 2. Czy żyły dinozaury? – 12 – 16.03.2018 r.
 3. Nadchodzi wiosna- 19 – 23.03.2018 r.
 4. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje – 26 – 30.03.2018 r.

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

  

 • Uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • Zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi
 • Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenie zbiorów równolicznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą
 • Poznanie liter: Z, z; u,U; C,c; Ł,ł;
 • Wielozmysłowe poznanie liter;
 • Rozwijanie zainteresowania czytelnictwem;
 • Rozwijanie zainteresowania pisaniem;
 • Rozwijanie zdolności muzycznych;
 • Budzenie wiary we własne możliwości;
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych;
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 

 1. Zwierzęta na świecie 05.03 – 09.03.2018 r.

lion – lew

monkey – małpa

zebra – zebra

giraffe – żyrafa

hippo – hipopotam

 1. Czy żyły dinozaury? – 12 – 16.03.2018 r.

Dinosaur – dinozaur

Dig – kopać

Bones – kości

Find – znaleźć

 

 1. Nadchodzi wiosna- 19 – 23.03.2018 r.

Puddle – kałuża

Rainbow – tęcza

Lark – skowronek

twitter - ćwierkać

Melt – roztapiać

 1. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje – 26 – 30.03.2018 r.

Easter – Wielkanoc

Easter Bunny – króliczek

Easter basket – koszyczek

Easter eggs – jajka wielkanocne

Hot cross bun – słodka bułka

 

 

 

 - ROLL YOUR HANDS -

 

Alright everybody let's get ready to warm up!

 

Verse 1

Shake them, shake them just like this

shake them, shake them just like this

shake them, shake them just like this

and roll your hands

 

Verse 2

Wiggle them, wiggle them just like this

Wiggle them, wiggle them just like this

wiggle them, wiggle them just like this

and roll your hands

 

Verse 3

Clap them, clap them just like this

clap them, clap them just like this

clap them, clap them just like this

and roll your hands...

 

Bridge

Cause I like to move

I like to groove

 

Verse 3

So common shake them, shake them just like this

Wiggle them, wiggle them just like this

Clap them, clap them just like this

And roll your hands....