Oddział V - OBIEZYSWIATY

 

 

Dyżur pedagogiczny:

 • p. Maria Plucińska – 1-szy wtorek  m/ca; godz. 1600-1630,
 • p. Sylwia Skowron – 1-szy poniedziałek  m/ca; 1600-1630

 

Czerwiec  2018r.

Tematy kompleksowe : 

1.Dziecięce przyjaźnie  (28.05.-01.06.18r.)

2. Na naszym podwórku ( 04.06.- 08.06.18r.)

3. Wkrótce wakacje ( 11.06.-14.06.18r.)

4. Hurra! Niedługo lato i wakacje ( 18.06.-29.06.18r.)

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw letnich .

 • Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne; rozpoznawanie i nazywanie ich, próby uzasadnienia swoich sądów moralnych.
 • Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy itd.

·         Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania, stosownie do pogody.

 • Uświadamianie konsekwencji niedostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Obserwowanie przyrody latem i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami: charakterystyczne cechy tej pory roku, zmiany zachodzące                w przyrodzie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów perkusyjnych. Gra na instrumentach muzycznych w ćwiczeniach słuchowych i rytmicznych.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Poznanie znaczenia ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia.
 • Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych
 • Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – korzystania z koszy na śmieci, segregowanie odpadów.