Oddział I - PENTELKI

Listopad 2017

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Domy i domki (30.10-03.11)
 2. Urządzenia elektryczne (06-10.11)
 3. A deszcz pada i pada… (13-17.11)
 4. Dbamy o zdrowie (20-24.11)
 5. Przygotowanie zwierząt do zimy (27.11-01.12)

 

 

 

Zadania wychowawcze:

 

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • umuzykalnienie dzieci;
 • zapoznanie z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu;
 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w kuchni przedszkolnej;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • porównywanie długości;
 • zachęcanie do spożywania owoców i warzyw;
 • inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych;
 • motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;
 • wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się;
 • wyrabianie dbałości o ład i porządek;
 • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;
 • poznania nazw oraz wyglądu jeża, wiewiórki i niedźwiedzia;
 • poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy;
 • Nabywanie umiejętności tworzenia koła wiązanego.