Oddział IV - KOTKI KACPERKI

Dyżur pedagogiczny:

p. Dorota Piecha - pierwszy wtorek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

p. Natalia Filipska - pierwsza środa miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

 

Marzec 2018r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat 05.03 – 09.03.2018r.

 2. Marcowa pogoda 12.03 – 16.03.2018r.

 3. Nadeszła wiosna 19.03 – 23.03.2018r.

 4. Wielkanoc 26.03- 30.03.2018r.

Zadania:

 • - Integrowanie się z grupą rówieśniczą, współdziałanie podczas zabawy;
 • - Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • - Nauka piosenek i pląsów;
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnie na różne tematy;
 • - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz ćwiczeniach ruchowych, uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych
 • - Rozpoznawanie i nazywanie liter U, u, C, c Ł, ł, J, j.
 • - Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie liter drukowanych – małych
  i wielkich
 • - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; rozpoznawanie cyfr
  9, 10.
 • - Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
 • - Wdrażanie do poznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
 • - Zwracanie uwagi wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości; wzmacnianie więzów w rodzinie.
 • - Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • - Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 • - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, poznawanie zwiastunów wiosny
 • - Kultywowanie tradycji, zwyczajów, związanych ze świętami Wielkanocy.
 • - Kształcenie czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych.
 • - Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • - Organizowanie sytuacji umożliwiających współdziałanie dzieci starszych
  i młodszych.

 

 

Zwierzęta sprzed milionów lat 05.03 – 09.03.2018r.

Dinosaur – dinozaur

Dig – kopać

Bones – kości

Find – znaleźć

 

Marcowa pogoda 12.03 – 16.03.2018r.

Puddle – kałuża

Rainbow – tęcza

Lark – skowronek
twitter - ćwierkać

Melt – roztapiać

 

Nadeszła wiosna 19.03 – 23.03.2018r.

Spring  - wiosna

Flowers – kwiaty

Green grass – zielona trawa

Bloom – kwitnąć

 

Wielkanoc 26.03- 30.03.2018r.

Easter – Wielkanoc

Easter Bunny – króliczek

Easter basket – koszyczek

Easter eggs – jajka wielkanocne

Hot cross bun – słodka bułka

 

 - ROLL YOUR HANDS -

 

Alright everybody let's get ready to warm up!

 

Verse 1

Shake them, shake them just like this

shake them, shake them just like this

shake them, shake them just like this

and roll your hands

 

Verse 2

Wiggle them, wiggle them just like this

Wiggle them, wiggle them just like this

wiggle them, wiggle them just like this

and roll your hands

 

Verse 3

Clap them, clap them just like this

clap them, clap them just like this

clap them, clap them just like this

and roll your hands...

 

Bridge

Cause I like to move

I like to groove

 

Verse 3

So common shake them, shake them just like this

Wiggle them, wiggle them just like this

Clap them, clap them just like this

And roll your hands....