Oddział IV - KOTKI KACPERKI

Dyżur pedagogiczny:

p. Dorota Piecha - pierwszy wtorek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

p. Natalia Filipska - pierwsza środa miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

 

 

Grudzień 2017 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Co robimy w wolnym czasie? (04.12 – 08.12.2017r.)
 2. To już zima (11.12 – 15.12.2017r.)
 3. Święta tuż-tuż (18.12 – 22.12.2017r.)
 4. Świąteczna atmosfera (27.12 – 29.12.2017r.)

Zadania:

 • - Integrowanie się z grupą rówieśniczą, współdziałanie podczas zabawy;
 • - Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • - Nauka piosenek i pląsów;
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnie na różne tematy;
 • - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz ćwiczeniach ruchowych, uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych
 • - Rozpoznawanie i nazywanie liter L,l Y,y R,r
 • - Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • - Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; rozpoznawanie cyfr.
 • - Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
 • - Wdrażanie do poznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • - Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • - Zwracanie uwagi wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości; wzmacnianie więzów w rodzinie.
 • - Rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy.
 • - Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • - Kształtowanie zachowań w sytuacji zagrożenia, znajomość numerów alarmowych.
 • - Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.