Oddział IV - KOTKI KACPERKI

Dyżur pedagogiczny:

p. Dorota Piecha - pierwszy wtorek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

p. Natalia Filipska - pierwsza środa miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

 

Kwiecień 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosna na wsi (03.04 – 06.04.2018 r.)

 2. W świecie teatru (09.04 – 13.04.2018 r.)

 3. Dbamy o Ziemię (16.04 – 20.04.2018 r.)

 4. W świecie muzyki (23.04 – 27.04.2018 r.)

 

Zadania:

 • - Integrowanie się z grupą rówieśniczą, współdziałanie podczas zabawy.
 • - Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • - Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki poważnej.
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnie na różne tematy.
 • - Rozpoznawanie i nazywanie liter F, f, H, h, Ż, ż; utrwalanie poznanych liter; czytanie tekstów.
 • - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz ćwiczeniach ruchowych, uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych.
 • - Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami. Ćwiczenie umiejętności mierzenia objętości płynów.
 • - Zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych.
 • - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • - Kształtowanie umiejętności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych.
 • - Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, jaj, ryb, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
 • - Aktywny udział dzieci w przyrządzaniu wybranych dań.
 • - Aktywny udział dzieci w zajęciach, akcjach i spotkaniach dotyczących zdrowego żywienia.
 • - Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia oraz potrzeby ograniczania spożycia niektórych produktów.
 • - Bezpieczne korzystanie z urządzeń i przyborów kuchennych.
 • - Rozumienie konieczności odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia (mycie, gotowanie).
 • - Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • - Kształcenie umiejętności samodzielnego komponowania i wykonywania prostych, zdrowych posiłków.