Oddział IV - KOTKI KACPERKI

Dyżur pedagogiczny:

p. Dorota Piecha - pierwszy wtorek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

p. Natalia Filipska - pierwsza środa miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

 

Październik 2017 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesienią w sadzie (02.10.2017r. – 06.10.2017r.)
 2. Warzywa znane i lubiane (09.10.2017r. – 13.10.2017r.)
 3. Moja rodzina (16.10.2017r. – 20.10.2017r.)
 4. Zwierzęta domowe (23.10.2017r. – 27.10.2017r.)

 

Zadania:

 • - Integrowanie się z grupą rówieśniczą, współdziałanie podczas zabawy;
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny, nazywa jej członków
 • - Wzmacnianie więzi w rodzinie
 • - Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • - Nauka piosenek i pląsów;
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnie na różne tematy;
 • - Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
 • - Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz ćwiczeniach ruchowych, uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych
 • - Nazywanie przetworów z owoców i warzyw; samodzielne wykonywanie wybranych;
 • - Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • - Rozpoznawanie i nazywanie liter o, O; a, A; m, M; e, E
 • - Poznanie zasad pielęgnacji i wychowania psa
 • - Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad; poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
 • - Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • - Wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości.
 • - Stopniowe poznawanie zasad racjonalnego żywienia.
 • - Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków i właściwego posługiwania się sztućcami.