gr.I

CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!

 

„W książeczce płynie rzeczka,

w książeczce szumi las.

We wszystkich tych książeczkach,

tysiące przygód masz.

Książeczka cię powiedzie

na strome szczyty skał

z niej możesz się dowiedzieć

gdzie niedźwiedź zimą spał…….”

„20 minut cudów”. Codziennie!

 

Głośne czytanie dzieciom przez rodziców zapewnia im lepszy rozwój i sukcesy w życiu.

W czytaniu dzieciom nie chodzi tylko o książki, ale o wspólny czas, bliskość i rozmowy. Czytanie wszechstronnie rozwija dziecko i bardzo integruje rodzinę. Zanim dziecko zacznie mówić, musi się dobrze osłuchać z językiem. Ważne jest, by słyszało poprawny i bogaty język a taki jest język literacki. Pod wpływem stymulacji językowej i emocjonalnej w mózgu małego dziecka powstaje mnóstwo nowych połączeń nerwowych, które pozwalają mu coraz więcej rozumieć i wkrótce potem poprawnie mówić.

         Poza tym jeśli codziennie z miłością czytamy dziecku, powstaje u niego mocne skojarzenie czytania z przyjemnością. To bardzo ważny etap wychowania czytelnika.

Gdy dziecko nabywa umiejętność samodzielnego czytania, rodzice nie zaprzestają czytania. Dziecko jeszcze długo potrzebuje pomocy i zachęty, nie jest jeszcze sprawnym czytelnikiem. Czytając mu trudniejsze książki, rozmawiając o lekturach i o życiu, zachęcając do samodzielnego poznawania prostych tekstów, pomagamy mu doskonalić się w sztuce czytania i poznawania świata, a także unikać uzależnienia od mediów elektronicznych.

Początki samodzielnego czytania są zazwyczaj trudne. By wybrać czytanie zamiast telewizji czy gier komputerowych dziecko musi mieć silną motywację, czuć wsparcie i wiedzieć – że książki są fascynujące.

Dlatego ważne jest czytanie dziecku przynajmniej do 12 – 13 roku życia, dzięki temu nastolatek ma w rodzicach oparcie w trudnym dla niego czasie dorastania.

„20 minut dziennie. Codziennie”! – bo tyle nie znudzi dziecka a rozbudzi ciekawość ciągu dalszego. Bo tyle wystarczy, by uczynić cuda dla jego rozwoju. Bo tyle współcześni rodzice powinni co najmniej – codziennie – spędzać z własnym dzieckiem na wspólnych,  mądrych zajęciach.

Wspólna, głośna lektura buduje wzajemną więź, miłość i zaufanie, przyjemność bycia razem. Rodzicowi pozwala lepiej poznać własne dziecko, a dziecku przynosi codzienny dowód na to, że jest kochane, co umacnia jego poczucie własnej wartości.

                            

Jakie argumenty powinny przekonać rodziców do głośnego czytania swoim dzieciom?

 

Głośne czytanie dziecku:

 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne – miłości, uwagi, stymulacji
 •  buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu
 • ćwiczy pamięć
 • uczy samodzielnego myślenia – logicznego, przyczynowo – skutkowego, krytycznego
 • rozwija wyobraźnię
 • poprawia koncentrację
 • przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania
 • przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do informacji na każdy temat
 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
 • uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
 • jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych
 • chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 • jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń
 • przeciwdziała demoralizacji i przemocy
 • daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

 

 

Opracowała:

Danuta Chwalisz