Innowacja pedagogiczna 2016/2017

Innowacja pedagogiczna "W krainie Muzyki i piosenki"

    „Muzyki nie słucha się jedynie uszami,

     słyszy się ją wibrującą w całym ciele, mózgu  i sercu".                                                                                                         

      XXI wiek przynosi ze sobą rozwój technologii nie zawsze odpowiednio wpływając na psychikę małego dziecka. Nietrudno też zauważyć, że nasi wychowankowie większość czasu spędzają przed ekranem komputera, czy telewizora, wybierając nie zawsze wartościowe gry i filmy.
Stąd pojawił się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej, która jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji muzycznej .
W atmosferze zabawy, radosnego współdziałania następuje rozwój zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni i możliwości twórczych dzieci. Dziecko w wieku przedszkolnym uczestniczy w zabawach i zajęciach artystycznych, gdyż przemawiają do jego wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie oraz pomagają               w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. Zwiększa się ich zakres wiedzy, następuje rozwój umiejętności: literackich, plastycznych, wokalnych.

Inspiracją do stworzenia innowacji było kilka czynników. Jednym z nich była obserwacja umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych wychowanków przedszkola. Dzieci z dużą swobodą występowały w przedszkolnych inscenizacjach, formach teatralnych w ramach promocji placówki       w środowisku, wykazując zainteresowania w zakresie ekspresji muzycznej .
Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji polegającej na rozwijaniu uzdolnień artystycznych wychowanków jest fakt wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dzieci  i ich rodziców. Współpraca z rodzicami jest istotnym elementem działalności przedszkola, bez niej nasza praca traci sens, a edukacja i wychowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. Każda uroczystość organizowana w przedszkolu poprzedzona jest szczegółowymi przygotowaniami. Jest to doskonała okazja do zainteresowania rodziców życiem przedszkola, aby poczuli się partnerami. To właśnie oni powinni włączyć się do pomocy w zdobywaniu niezbędnych strojów, rekwizytów, przygotowaniu scenografii oraz w podpowiadaniu pomysłów do realizacji.
Połączenie tych czynników ze znajomością dziecka w wieku przedszkolnym, które wykazuje ogromny dynamizm rozwojowy, naturalną potrzebę i zdolność do działania, wrodzoną ciekawość świata, a co za tym idzie – konieczność doświadczania i przeżywania, to doskonałe przesłanki do realizacji idei innowacji pedagogicznej w zakresie rozwijania ekspresji muzyczno- scenicznej dzieci.
Innowacja skierowana jest do chętnych i uzdolnionych w tym kierunku dzieci w wieku 5, 6 lat.  

Zrealizowano już następujące tematy innowacji :

 Październik :

 1. Nauka piosenki pt :,, Jesienny kujawiaczek’’ - praca nad oddechem, dykcją, artykulacją, intonacją i prawidłową postawą przy śpiewaniu, śpiew zbiorowy i indywidualny, praca z mikrofonem.
 2. Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych w oparciu o piosenki bliskie dziecku z rep. Natalii Kukulskiej - zapoznanie dzieci z budową i wyglądem instrumentów perkusyjnych: grzechotki, kołatki i sposobem grania na nich , granie z dyrygentem.
 3. Kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dzieci  -Improwizacje  mówione na temat Jesieni :  rytmizowanie podanych tekstów ,tworzenie własnych zrytmizowanych tekstów, tworzenie tekstów do podanego rytmu.
 4. ,, Ale w koło jest wesoło ” - udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, ilustrowanie piosenek ruchem, zabawy rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego – w formie opowieści ruchowej.

Ponadto dzieci obcowały z różnymi rodzajami muzyki, słuchały wybranych przez siebie utworów. Doskonal,ąc ekspresję taneczną wykorzystywały różnorodne przybory np: chusteczki, wstązki.

Listopad

 1. "Jesienne rymowanki ‘’ -wykonywanie ćwiczeń logorytmicznych – mowa ekspresyjna  z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym, improwizacje wokalne do krótkich, prostych wierszy czy przysłów.
 2. "Taniec liści ‘’ - poznanie kroku podstawowego i prostych figur walca.
 3. "Deszczowa orkiestra ‘’ wykonywanie rytmów piosenek i prostych tematów rytmicznych na instrumentach,  samodzielne wykonywanie prostych instrumentów perkusyjnych z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów, np. puszek, pudełek, kapsli, koralików, fasoli itp.
 4. "Echo rytmiczne” -   improwizowanie rytmu na wybranym instrumencie perkusyjnym,  powtarzanie podanego rytmu w dowolny sposób (np. klaskanie, tupanie, granie itp.). 

Grudzień: 

 1. ,,Bajka o Piosence i Nutkach’’ –zapoznanie z muzycznym lasem i klawiaturą - zajęcia przy pianinie.
 2. ,, Bajka o Piosence i Nutkach’’-  poznanie nutek i układu gamy na klawiaturze – zajęcia przy pianinie.
 3. ,,Bajka o Piosence i Nutkach’’ – poznanie klucza wiolinowego i basowego , dynamiki w muzyce i miasta muzycznego symfonii – zajęcia przy pianinie.
 4. Wigilijny Koncert – śpiewanie kolęd i pastorałek przy choince – praca z mikrofonem, śpiew indywidualny i zbiorowy.

Styczeń 2017r.

 1. Noworoczny Koncert – śpiewanie kolęd i pastorałek przy choince – praca z mikrofonem , śpiew indywidualny i zbiorowy.
 2. "Bajka o Piosence i Nutkach”- personifikacja gamy ( nut), muzyka piano i forte, zajęcia przy pianinie.
 3. ,, Na czym zima gra?”-samodzielne wykonywanie prostych instrumentów perkusyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. puszek, pudełek, kapsli, koralików, fasoli itp. 

 • wymyślanie własnych melodii i swobodne granie ich na cymbałkach;
 • granie z dyrygentem .