Kadra

  • Dyrektor:

p. Alina Zimna

  •  Nauczyciele:

p. Maria Plucińska

p. Dorota Piecha

p. Joanna Zielińska

p. Iwona Pawlaczyk

p. Sylwia Skowron

p. Ewa Walczak

p. Natalia Filipska

p. Nina Ślusarek

p. Patrycja Leiss-Borowska

Nauczyciel religii – p. Teresa Obara (s.Tomasza)

  • Pracownicy administracji:

p. Monika Gawor
p. Monika Mijalska-Gusko
p. Justyna Winiecka

  •  Pracownicy obsługi:

p. Barbara Majdzińska

p. Dorota Borek

p. Aleksandra Pecelerowicz

p. Magdalena Nowacka

p. Hanna Staszak

p. Janina Sakowska

p. Joanna Antczak

p. Małgorzata Chmiel

p. Katarzyna Jaskólska