Wejście do Przedszkola

Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie istnieje od 1974 roku, w nowym budynku od 1978 roku, który znajduje się na V osiedlu, przy ul. Sosnowej 8.

Jest to piękny, przyciągający wzrok budynek, otoczony różnorodną roślinnością. W przedszkolu mieści się 5 przestronnych, kolorowych sal do zabaw i zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Placówka dysponuje rozległym, bezpiecznym ogrodem przedszkolnym –  miejscem swobodnych zabaw dzieci, zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz uroczystości.

W naszym przedszkolu stawiamy na to, by dziecko czuło się bezpiecznie, by było akceptowane przez innych takim, jakie jest.

Priorytetem naszej placówki jest ukształtowanie świadomości prozdrowotnej dzieci i ich rodziców.

W 2011r. przedszkole wstąpiło do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po wieloletniej i systematycznej pracy w tym kierunku otrzymało CERTYFIKAT. Kładziemy szczególny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, promujemy zdrowie w różnych jego aspektach. Dlatego w bieżącym roku szkolnym uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji MEN – „Szkoła w Ruchu” oraz w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” – promująccego higienę jamy ustnej w szerokim zakresie. W roku 2013 placówka otrzymała Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”

W „Pentliczku” dbamy o rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, m.in. tanecznych, recytatorskich, muzycznych, plastycznych. Nasi wychowankowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach i przeglądach, również ogólnopolskich.

W roku szkolnym 2012/2013 Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał placówce tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Nauczycielki zgodnie z zainteresowaniami dzieci i swoimi predyspozycjami organizują zajęcia dodatkowe tj. „Gimnastyka dla Smyka”, „Czarodziejskie rytmy i słowa”, „W tanecznym rytmie”, „Tajemnice słowa”, „Pentliczkowi artyści”, „Melodia i nutki”, „Sprawni i zdrowi”. Są to zajęcia ruchowe, rytmiczno-taneczne, literackie, wokalne i plastyczne, które aktywizują dzieci, odkrywają i rozwijają ich wrodzony potencjał.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedyczne, religia, comiesięczne koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki.

Przedszkole współpracując z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie od kilku lat uczestniczy w realizacji projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”.  Współpracujemy także z MDK, KWB, CKiS, biblioteką, Komendą Policji, KDK, Strażą Pożarną, SANEPIDEM, Wielkopolskim Ośrodkiem Ratownictwa Medycznego, MODN, ODN i Szkołą Podstawową nr 3 w Koninie.

Nauczycielki redagują przedszkolną gazetkę „Mały Pentliczek”, układają piosenki przedszkolne,  teatrzyki i przedstawienia dla dzieci, których bohaterami są Smok Pentliczek i Pentelka – przedszkolne maskotki.

Dzieci chętnie uczęszczają do „pentliczkowego” przedszkola, by w gronie kolegów poznawać otaczający świat, odkrywać tajniki nauki poprzez zabawę. Otrzymują gruntowne przygotowanie do szkoły. Dokonuje tego wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca różnorodne metody i techniki aktywizujące, m.in. elementy NNJ, elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, dramę, muzykoterapię, metodę W. Sherborne, relaksację, metodę Kniessów, R. Labana i wiele innych.

Zapraszamy do odwiedzenia PENTLICZKA.