FUN ENGLISH & HAPPY KIDS

Doświadczenia naszego przedszkola w prowadzeniu zajęć z języka obcego wskazują, że dzieci chętnie i z dużym zainteresowaniem uczą się słownictwa, piosenek i wierszyków w języku angielskim, dlatego Tworząc innowację pedagogiczną, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.

Niewątpliwie wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego daje większą gwarancję na sukces, dlatego niniejsza innowacja dotyczyła będzie dzieci 5 i 6- letnich. Innowacja zakłada praktyczne zintegrowanie treści, metod i celów nauczania w języku obcym z językiem ojczystym, by dziecko mogło poznać świat a także wyrazić siebie zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. W przedszkolu nauka języka powinna odbywać się przede wszystkim za pomocą zabawy. W czasie zabawy, dzieci opanowują język nieświadomie. Celem wprowadzenia innowacji, jest również wyrównanie szans dzieci, stworzenie sytuacji do naturalnej nauki języka bez podziału na status społeczny. Odpowiednio zmotywowane dziecko, będzie pozytywnie nastawione do nowego języka, jak również może to rozbudzić jego zainteresowania w tym kierunku. Efektem wdrożenia innowacji będzie wzrost wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie posługiwania się językiem obcym.