• „W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego” – aut. Jadwiga Pytlarczyk; PR – 1/2016
 • „Program wychowawczy” Przedszkola Nr 11 „Pentliczek” w Koninie – opracowany przez Dyrektor Przedszkola- p. Bożenę Mijalską i p. Danutę Chwalisz; PR – 2/2016
 • „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dla dzieci 3,4,5,6 letnich nr. AZ-0-01/10 z 09 czerwca 2010 r.; PR – 3/2016
 • Program własny „Zaczarowany świat książek” – program edukacji czytelniczej – opracowany przez p. Marię Plucińską, p. Irenę Rogala; PR – 4/2016
 • Program własny – „Apetyt na zdrowie – super healthy kids” – program edukacji zdrowotnej z elementami j. angielskiego – opracowany przez p. Natalię Filipską, p. Dorotę Piecha; PR – 5/2016
 • „Zabawy z językiem angielskim” – opracowany przez p. Natalię Filipską; PR – 6/2016
 • Program własny – „Mały mistrz pędzla” – program edukacji plastycznej – opracowany przez p. Ewę Walczak; PR – 7/2016
 • Program własny – “Każdy zuch lubi ruch” – program edukacji zdrowotnej – opracowany przez p. Joannę Zielińską; PR – 8/2016
 • Program koła plastycznego – opracowany przez p. Sylwię Jaskólską; PR – 9/2016
 • Program „Zajęcia umuzykalniające – rytmika” – opracowany przez p. Wiolettę Rzemyszkiewicz; PR – 10/2016

Programy profilaktyczne i akcje:

 • „Moje dziecko idzie do szkoły”– program skierowany do Rodziców i Dzieci; cel: nabywanie wiadomości, umiejętności i postaw dotyczących prawidłowego rozwoju i zdrowia.
 • „Akademia Aquafresh” – kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków  – program skierowany do Rodziców i Dzieci; cel: promocja higieny jamy ustnej w szerokim zakresie.
 • „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”– cel: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności.
 • „Czyste powietrze wokół nas” –  Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej; cel: uwrażliwianie dzieci i rodziców na szkodliwość dymu papierosowego, skutki biernego palenia papierosów, uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia ruchowe „Pentliczkowe zabawy ruchowe” – p. Joanna Zielińska
 • Zajęcia literackie – zabawy z bajką „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” – p. Ewa Walczak
 • Zajęcia z języka angielskiego „Zabawy z językiem angielskim” – p. Natalia Filipska
 • Zajęcia kulinarne „Magiczne smaki” – p. Dorota Piecha
 • Zajęcia literacko – teatralne „Tajemnice słowa” – p. Danuta Chwalisz
 • Zajęcia ruchowe „Gimnastyka dla Smyka” – p. Maria Plucińska

Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – p. Natalia Filipska
 • Zajęcia logopedyczne- p. Maria Maciejewska-Kluczyńska

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2016 r.