NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

W celu złożenia

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W KONINIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

rodzic loguje się w systemie pod adresem

www.konin.przedszkola.vnabor.pl

(link będzie aktywny od 01.03.2024 r. od godz. 8:00) i postępuje zgodnie  z etapami.                                   

Wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i w koszulce/teczce dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Zrządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Zarządzenie nr 16/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

——————————————————————————————————————–

Zrządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

——————————————————————————————————————–

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025