ROZKŁADY MATERIAŁU W PRZEDSZKOLU “PENTLICZEK” W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Oddział I,II Maj (6)

 1. Kapliczka Matki Bożej – maj miesiącem Maryi.
 2. Bukiet dla Matki Bożej.
 3. Królewna Kalinka i kwiaty jabłoni – odkrywanie piękna przyrody jako daru Boga Stwórcy.
 4. Dziękuję Ci, Panie Boże, za piękno świata.
 5. W modlitwie rozmawiam z Bogiem.
 6. Boże Ciało – uwielbiamy Pana Jezusa.

Zadania:

Budzenie w dziecku pozytywnych skojarzeń związanych z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Ukazanie dziecku Matki Bożej, jako naszej Mamy, która towarzyszy nam w drodze do Pana Jezusa.

Poznanie podstawowych zwyczajów związanych z rokiem kościelnym dotyczących pobożności maryjnej. Ukazanie możliwości wyrażania miłości do Maryi poprzez przystrajanie kapliczek, figurek NMP oraz śpiew Litanii Loretańskiej.

Doskonalenie umiejętności obserwacji otaczającego świata, odkrywanie w nim darów Boga oraz dziękowanie za nie. Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga za Jego dary.

Tworzenie sytuacji wychowawczych sprzyjających odkrywaniu, że Bóg jest źródłem wszystkiego, co dobre i piękne.

Kształtowanie postawy miłości do Boga wyrażanej poprzez modlitwę.

Inicjowanie i wspólne uczestniczenie w modlitwie dziękczynnej, uwielbienia i prośby.

Budzenie wiary w obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie. Poznanie podstawowych zwyczajów związanych z rokiem kościelnym: procesja na Boże Ciało.

Oddział  III, IV Maj (6)

 1. Kapliczka Matki Bożej – Maryja prowadzi nas do Jezusa.
 2. Idźcie na cały świat. Wniebowstąpienie.
 3. Bukiet dla Matki Bożej.
 4. Duch Święty daje nam odwagę. Zesłanie Ducha Świętego.
 5. Procesja, dzwonki i kwiaty (Ks. Połeć).
 6. Boże Ciało – chcemy iść z Panem Jezusem ulicami naszego miasta.

Zadania:

Budzenie w dziecku pozytywnych skojarzeń związanych z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Ukazanie dziecku Matki Bożej, jako naszej Mamy, która towarzyszy nam w drodze do Pana Jezusa.

Poznanie podstawowych zwyczajów związanych z rokiem kościelnym dotyczących pobożności maryjnej. Ukazanie możliwości wyrażania miłości do Maryi poprzez przystrajanie kapliczek, figurek NMP oraz śpiew Litanii Loretańskiej. Wprowadzenie w modlitwę nabożeństw majowych.

Ukazanie mocy Pana Jezusa Zmartwychwstałego, który wstępuje do nieba, obiecuje Ducha Świętego, zapewnia o swojej obecności w Kościele i rozsyła uczniów na cały świat. Budzenie wiary w obecność Pana Jezusa wśród nas. Przypomnienie wiadomości o posłannictwie misjonarzy.

Wprowadzanie dzieci w wiarę w Ducha Świętego. Uczenie modlitwy do Ducha Świętego.

Budzenie wiary w obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie. Kształtowanie wdzięczności za obecność Jezusa wśród nas. Poznanie podstawowych zwyczajów związanych z rokiem kościelnym: procesja na Boże Ciało.

Wychowywanie do wyrażania czci wobec Najświętszego Sakramentu przez uklęknięcie na dwa kolana, akt uwielbienia przy wejściu i wyjściu z kościoła. Zapoznanie z tabernakulum oraz monstrancją.