Nauczyciele pracujący w Przedszkolu nr 11 „Pentliczek” w Koninie

Dyrektor: mgr Alina Zimna

Oddział I Pentelki

Wychowawcy:  mgr Natalia Filipska

                            mgr Daria Topolska

Oddział II Smoki

Wychowawcy:   Ewa Walczak

                            mgr Marta Kubisiak

Oddział III Żabki

Wychowawcy: mgr Dorota  Piecha

                           Ewelina Polanowska

Oddział IV Kotki Kacperki

Wychowawcy: mgr Sylwia Skowron

                           mgr Justyna Zomerfeld

Oddział V Dzieci z ulicy Wierzbowej

Wychowawcy: mgr Iwona Pawlaczyk

                           mgr Patrycja Leiss – Borowska

Oddział VI Obieżyświaty

Wychowawcy: mgr Maja Plucińska

                           mgr Nina Ślusarek

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne: mgr Dorota Robak, mgr Małgorzata Wysocka

Zajęcia umuzykalniające: mgr Nina Ślusarek

Religia : mgr Patrycja Szczepankiewicz

Zajęcia rewalidacyjne: mgr Natalia Filipska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: mgr Natalia Filipska,

mgr Dorota Piecha

Zajęcia emocjonalno – społeczne: mgr Natalia Filipska

Pracownicy administracji

p. Maria Swacińska

p. Monika Mijalska-Gusko

Pracownicy obsługi

p. Aleksandra Pecelerowicz

p. Barbara Majdzińska

p. Danuta Szadkowska

p. Dorota Borek

p. Hanna Staszak

p. Janina Sakowska

p. Joanna Antczak

p. Justyna Winiecka

p. Katarzyna Zastawa

p. Magdalena Nowacka

p. Magdalena Woźniak

p. Małgorzata Chmiel

P. Robert Kurzawa

p. Wioletta Dębowska