Drodzy Rodzice kandydatów zakwalifikowanych na rok 2023/2024
W dniach 24-27 kwietnia zapraszam do księgowości
w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełnienie dokumentu jest niezbędne, by kandydat został przyjęty.

——————————————————————————————————————–

W celu złożenia

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W KONINIE,

rodzic loguje się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl

(link będzie aktywny od 01.03.2023 r. od godz. 8.00 do 24.03.2023 r. do godz. 15.00) i postępuje zgodnie z etapami wskazanymi w programie.

Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy wydrukować wypełniony dokument, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. O kolejnych etapach i terminach rekrutacji, zostaną Państwo poinformowani.

Link do zarządzenia prezydenta