DYŻUR  WAKACYJNY –lipiec 2022
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 19 kwietnia do 31 maja przyjmujemy karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola.

Druki dostępne będą na stronie internetowej www.przedszkole11.konin.pl            w zakładce REKRUTACJA oraz w księgowości przedszkola.

Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 06 czerwca 2022 r. lub pod nr telefonu 63 243 12 52